Brugerbetingelser

Brugerbetingelser for Mediyoga Play

Mediyoga Play stiller en tilpasset abonnementstjeneste til rådighed, som giver vores medlemmer adgang til yogaprogram og musik ("MediYoga Play-indhold"), der streames via internettet til computere og andre enheder med internetadgang ("MediYoga Play-kompatible enheder").

Disse brugerbetingelser er gældende for din brug af vores tjeneste. I disse brugerbetingelser henviser referencer til "Mediyoga Play-tjeneste", "MediYoga Play-tjenesten", "vores tjeneste" eller "tjenesten" til den personlige tjeneste, som MediYoga Play stiller til rådighed, og som giver medlemmer mulighed for at opdage og se MediYoga Play-indhold, herunder alle funktioner, anbefalinger og anmeldelser, webstedet og brugergrænseflader samt alt indhold og software, der er forbundet med tjenesten.

Medlemskab

1.1. Dit MediYoga Play-abonnement løber fra måned til måned, indtil det opsiges. For at bruge MediYoga Play-tjenesten skal du have internetadgang og en MediYoga Play-kompatibel enhed samt angive en eller flere betalingsmåder. "Betalingsmåde" betyder en aktuel, gyldig og anerkendt betalingsmåde, som til enhver tid kan opdateres, og som kan omfatte betaling via din konto hos en tredjepart. Medmindre du afmelder medlemskabet inden den månedlige faktureringsdato, giver du os tilladelse til at trække betaling for den følgende måneds medlemskab via den oplyste betalingsmåde (se "Afmelding" nedenfor).

1.2. Vi kan tilbyde en række abonnementer, herunder særlige kampagneabonnementer eller medlemskaber, der tilbydes af tredjeparter i forbindelse med levering af deres egne produkter og tjenester. Visse abonnementer har forskellige betingelser og begrænsninger, hvilket vil blive oplyst ved tilmeldingen eller i anden kommunikation, der gøres tilgængelig for dig. Du kan se specifikke oplysninger om dit MediYoga Play-abonnement ved at gå til vores websted og klikke på linket "Min Konto", som findes øverst på hver side på MediYoga Play-webstedet.

Gratis prøveperioder

2.1. Dit MediYoga Play-abonnement kan starte med en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperiode i medlemskabet varer 30 dage, medmindre andet er angivet ved tilmeldingen, og hensigten er at lade nye medlemmer og visse tidligere medlemmer prøve tjenesten.

2.2. MediYoga Play afgør suverænt, hvorvidt betingelserne for en gratis prøveperiode er opfyldt, og vi kan begrænse adgangen til eller varigheden af gratis prøveperioder for at forhindre, at de misbruges. Vi forbeholder os retten til at ophæve den gratis prøveperiode og sætte din konto i bero, såfremt vi vurderer, at du ikke opfylder betingelserne. Vi kan bruge oplysninger såsom enheds-id, betalingsmåde eller en konto-e-mailadresse, som bruges med et eksisterende eller nyt MediYoga Play-abonnement, med henblik på at afgøre, hvorvidt du opfylder betingelserne. Der kan være begrænsninger med hensyn til at kombinere med andre tilbud.

2.3. Vi hæver det månedlige medlemsgebyr via din betalingsmåde ved udgangen af den gratis prøveperiode, medmindre du afmelder medlemskabet inden udgangen af den gratis prøveperiode. Gå til vores websted, og klik på linket "betalingsinfo" på siden "Min konto" for at se den månedlige medlemspris, og hvornår den gratis prøveperiode udløber.

Fakturering og afmelding

3.1. Faktureringsperiode. Vi fakturerer dig for medlemsgebyret for MediYoga Play-tjenesten og andre gebyrer, der er påløbet i forbindelse med din brug af tjenesten, f.eks. skatter og eventuelle transaktionsgebyrer, hver måned via din betalingsmåde på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for betalingsmedlemskabet. I visse tilfælde kan faktureringsdatoen ændre sig, f.eks. hvis en betaling ikke er blevet gennemført, eller hvis betalingsmedlemskabet begyndte på en dato, som ikke findes i en given måned. Gå til vores websted, og klik på linket " betalingsinfo " på siden "Min konto" for at se din næste betalingsdato.

3.2. Betalingsmåder. Jeg giver MediYoga International AB tilladelse til at sende instruktioner til den finansielle institution, som udstedte mit betalingskort, til at tage betaling fra min betalingskortkonto i overensstemmelse med min aftale med MediYoga Play. For at bruge MediYoga Play-tjenesten skal du angive en eller flere betalingsmåder. Du kan opdatere din betalingsmåde ved at gå ind på siden "Min konto". Vi kan også opdatere dine betalingsmåder med oplysninger leveret af betalingstjenesteudbydere. Efter en opdatering giver du os tilladelse til at fortsætte med at trække betaling via den/de pågældende betalingsmåde(r). Du giver tilladelse til, at vi må opkræve betalinger ved brug af en hvilken som helst betalingsmåde, der er tilknyttet din konto, i tilfælde af, at din primære betalingsmåde afvises eller ikke længere er til rådighed for os ved betaling af dit abonnementsgebyr. Du hæfter for eventuelle ikke-hævede beløb. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke sletter din konto, kan vi suspendere din adgang til tjenesten, indtil vi har opkrævet betalingen via en gyldig betalingsmåde. Ved nogle betalingsmåder kan udstederen afkræve dig visse gebyrer, f.eks. for udenlandske transaktioner eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af betalingsmåden. Lokale skatter kan variere afhængigt af den anvendte betalingsmåde. Henvend dig til udstederen af betalingsmåden for yderligere information.

3.3. Afmelding. Du kan afmelde dit Mediyoga Play-abonnement når som helst. Du vil fortsat have adgang til MediYoga Play-tjenesten frem til udgangen af den månedlige faktureringsperiode. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil betalinger ikke blive refunderet, og vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsmåneder eller uset MediYoga Play-indhold. For at afmelde medlemskabet skal du gå til siden "Min konto" og følge afmeldingsinstruktionerne. Hvis du afmelder medlemskabet, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode. Klik på " betalingsinfo " på siden "Min konto" for at se, hvornår din konto vil blive lukket. Hvis du tilmeldte dig MediYoga Play ved at bruge en konto hos en tredjepart som betalingsmåde og ønsker at afmelde MediYoga Play-abonnementet, skal du muligvis gøre det gennem tredjeparten, f.eks. ved at gå til din konto hos tredjeparten og slå automatisk fornyelse fra eller afmelde MediYoga Play-tjenesten gennem tredjeparten. Du vil muligvis også kunne finde faktureringsoplysninger om dit MediYoga Play-abonnement ved at gå ind på din konto hos den pågældende tredjepart.

3.4. Pris- og abonnementsændringer. Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnementer og prisen på dem. Dog vil prisændringer eller abonnementsændringer tidligst gælde for dig 30 dage efter, du har fået besked.

MediYoga Play-tjeneste

4.1. Du skal være 18 år, eller være myndig i den provins, det område eller det land, hvor du bor, for at kunne blive medlem af MediYoga Play-tjenesten. Mindreårige må kun bruge tjenesten under opsyn af en voksen.

4.2. MediYoga Play-tjenesten og det indhold, der tilgås gennem tjenesten, er kun til din personlige, ikke-kommercielle brug, og må ikke deles med andre personer end dem, der bor i din husstand. Så længe du har et MediYoga Play-abonnement, tildeler vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig rettighed til at tilgå MediYoga Play-tjenesten og se MediYoga Play-indhold. Bortset fra det ovennævnte overdrages du ikke nogen form for rettighed, adkomst eller andel. Du accepterer, at du ikke må bruge tjenesten til offentlige fremvisninger.

4.3. Du må primært se MediYoga Play-indhold inden for det land, hvor du har oprettet din konto, og kun i geografiske områder, hvor vi tilbyder tjenesten og har licens til indholdet. Det tilgængelige indhold kan variere alt efter det geografiske område og vil ændre sig fra tid til anden. Hvor mange enheder, du kan bruge samtidig til at se MediYoga Play, afhænger af, hvilket abonnement du har valgt, og fremgår af siden "Konto".

4.4. MediYoga Play-tjenesten, herunder indholdet, opdateres løbende. Derudover tester vi løbende forskellige aspekter af vores tjeneste, herunder vores websted, brugergrænseflader, kampagner og tilgængeligheden af MediYoga Play-indholdet. 

4.5. Noget MediYoga Play-indhold er tilgængeligt til midlertidig downloading og offlineafspilning på visse understøttede enheder ("offlinetitler"). Der gælder visse begrænsninger, herunder begrænsninger for antallet af offlinetitler pr. konto, det maksimale antal enheder, der må indeholde offlinetitler, tidsperioden inden for hvilken du skal begynde at se offlinetitlerne, og hvor længe offlinetitlerne vil være tilgængelige. Nogle offlinetitler kan muligvis ikke afspilles i visse lande, og hvis du går på internettet i et land, hvor du ikke ville kunne streame en given offlinetitel, vil offlinetitlen ikke kunne afspilles, så længe du er i det pågældende land.

4.6. Du accepterer at bruge MediYoga Play-tjenesten, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri. Du accepterer, at du ikke må arkivere, reproducere, distribuere, modificere, fremvise, udføre, offentliggøre, licensere, fremstille afledte værker af, sælge eller bruge (bortset fra, hvis det udtrykkeligt er tilladt i disse brugerbetingelser) indhold og information indeholdt i eller indhentet fra eller gennem MediYoga Play-tjenesten. Du accepterer også, at du ikke må: omgå, fjerne, ændre, deaktivere, forringe, eller hindre indholdsbeskyttelserne i MediYoga Play-tjenesten; skaffe dig adgang til MediYoga Play-tjenesten ved hjælp af en robot, spider, scraper eller et andet automatisk middel; dekompilere, foretage reverse engineering af eller adskille software eller andre produkter eller processer, der er tilgængelige gennem MediYoga Play-tjenesten; indsætte kode, produkter eller manipulere indholdet i MediYoga Play-tjenesten på nogen måde; eller benytte dig af datamining, dataindsamling eller dataudtræk. Derudover accepterer du, at du ikke må uploade, opslå, e-maile eller på anden måde sende eller overføre materiale, der er beregnet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr tilknyttet MediYoga Play-tjenesten, herunder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer. Vi kan stoppe eller begrænse din brug af vores tjeneste, hvis du overtræder disse brugerbetingelser eller er involveret i ulovlig eller svigagtig brug af tjenesten.

4.7. MediYoga Play-indholdets billedkvalitet kan variere fra enhed til enhed og kan påvirkes af flere faktorer, såsom hvor du er, den tilgængelige båndbredde gennem og/eller hastigheden på din internetforbindelse. En downloadhastighed på mindst 5 Mbps pr. stream anbefales for at modtage indhold i HD (defineret som en opløsning på 720p eller mere). Du er selv ansvarlig for alle gebyrer for internetadgang. Henvend dig til din internetudbyder for information om eventuelle datagebyrer. Den tid, det tager for MediYoga Play-indholdet at starte, vil variere afhængigt af en række faktorer, såsom din lokalitet, tilgængelig båndbredde, det valgte indhold og konfigurationen på din MediYoga Play-kompatible enhed.

4.8. MediYoga Play-softwaren er udviklet af, eller til, MediYoga Play og er beregnet til at muliggøre afspilning af MediYoga Play-indhold via MediYoga Play-kompatible enheder. Denne software kan variere alt efter enhed og medie, og funktionaliteten kan også være forskellig fra enhed til enhed. Du anerkender, at brug af tjenesten muligvis kræver tredjepartssoftware, som er underlagt tredjepartslicenser. Du accepterer, at du automatisk kan modtage opdaterede versioner af MediYoga Play-softwaren og relateret tredjepartssoftware.

Adgangskoder og kontoadgang. Det medlem, der oprettede MediYoga Play-kontoen, og hvis betalingsmåde bliver debiteret ("kontoejer"), har adgang til og kontrol over MediYoga Play-kontoen og de MediYoga Play-kompatible enheder, der bruges til at tilgå vores tjeneste, og er ansvarlig for enhver aktivitet, der foregår via MediYoga Play-kontoen. For at bevare kontrollen over kontoen og undgå, at andre opnår adgang til den (hvilket vil omfatte oplysninger om afspilningshistorik på kontoen), bør kontoejeren bevare kontrollen over de MediYoga Play-kompatible enheder, der bruges til at tilgå tjenesten og ikke afsløre adgangskoden eller detaljer om betalingsmåden, som er tilknyttet kontoen, over for andre. Du er ansvarlig for at opdatere og sikre nøjagtigheden af de oplysninger, du giver til os om din konto. Vi kan opsige din konto eller sætte din konto i bero for at beskytte dig, MediYoga Play eller vores partnere mod identitetstyveri eller anden svigagtig aktivitet.

Diverse

6.1. Lovvalg. Disse brugerbetingelser reguleres og fortolkes i henhold til svensk ret. Disse betingelser vil ikke begrænse eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til ufravigelige love i dit bopælsland.

6.2. Uopfordret materiale. MediYoga Play accepterer ikke uopfordret materiale eller idéer til MediYoga Play-indhold og er ikke ansvarlig for ligheden mellem noget af dets indhold eller programlægning i nogen medier for materiale eller idéer indsendt til MediYoga Play.

6.3. Kundesupport. Gå til MediYoga Play' ”Hjælp” på vores websted for mere information om vores tjeneste og dens funktioner, eller hvis du har brug for hjælp med din konto. 

6.4. Gyldighed. Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse brugerbetingelser findes ugyldige, ulovlige eller uden retskraft, skal gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser fortsat have fuld kraft og virkning.

6.5. Ændringer i brugerbetingelserne. MediYoga Play kan, fra tid til anden, ændre disse brugerbetingelser. Vi giver dig besked mindst 30 dage før, sådanne ændringer træder i kraft.

6.6. Elektronisk kommunikation. Vi sender dig information om din konto (f.eks. betalingsgodkendelser, fakturaer, ændret adgangskode eller betalingsmåde, bekræftelsesbeskeder, meddelelser) udelukkende i elektronisk form, f.eks. via e-mails til den e-mailadresse, du oplyste ved tilmelding.

Senest opdateret: 29. September 2019